Vyhľadať nehnuteľnosť

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - Máte na to už len pondelok alebo podajte elektronicky !

29.01.2021 Počet zobrazení: 1687


Začiatok roka odštartoval obdobie podávania daňových priznaní k nehnuteľnosti.
Ak napríklad niekto kúpil, predal či získal dom alebo byt, musí podať do 31. januára obci alebo mestu daňové priznanie k nehnuteľnosti. (V prípade ak posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, tak je posledným dňom najbližší pracovný deň, čo je v tomto prípade pondelok 01.02.2021). Inak mu hrozí pokuta.
Daňové priznanie k nehnuteľnosti daňovník podáva len raz, potom mu obec každoročne automaticky pošle rozhodnutie o vypočítanej dani, ak uňho počas roka nenastali žiadne zmeny.

Zároveň si môžete pozrieť článok Združenia miest a obcí Slovenska vydaný k spôsobu podávania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti počas mimoriadnej situácie. Kliknite na článok TU.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa netýka teda len tých, ktorí nehnuteľnosť v minulom roku získali. Povinnosť sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorým sa napríklad zmenila výmera pozemku.

Kto podáva daňové priznanie k nehnuteľnosti:

  • ten, kto získal nehnuteľnosť do vlastníctva alebo správy v roku 2020 (včítane 1. januára 2021),
  • pri pozemkoch je to aj nájomca či užívateľ,
  • vlastník, ktorému sa od od posledného daňového priznania zmenili napríklad rozmery pozemku či nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť,
  • ak niekto predal alebo už nie je vlastníkom nehnuteľnosti, za ktorú doteraz platil každoročne daň,
  • ak niekto získal nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, podáva daňové priznanie aj v priebehu roka (do 30 dní od právoplatného získania nehnuteľnosti),
  • rozhodujúce obdobie je od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 (vrátane),
  • bežní vlastníci aj firmy. 

Existujú aj špeciálne prípady – napríklad niekto kúpi dom či byt v priebehu roka a v tom istom roku ho aj predá. V takejto situácii mu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, musí sa však riadiť rozhodujúcim obdobím.


Správcom je obec alebo mesto

Daň z nehnuteľnosti sa týka pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov. Keďže ide o takzvanú miestnu daň, hlavné slovo má obec alebo mesto. O sadzbách dane či oslobodení rozhodujú prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.

Dôležité je vedieť, že daňové priznanie sa nepodáva v mieste trvalého pobytu vlastníka, ale v obci, na ktorej území leží pozemok, dom či byt. Vyberaná daň od vlastníkov tak končí v obecnej či mestskej pokladnici.

Posledným termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2020. Daň z nehnuteľnosti sa neplatí za predchádzajú rok, ale naopak, na rok dopredu.


Dražba, dedičstvo či spoluvlastníctvo

Výnimkou pri podávaní daňového priznania sú domy či byty získané alebo predané vydražením, či nadobudnuté v dedičskom konaní. V týchto prípadoch sa priznanie podáva aj v priebehu roka, konkrétne do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá sa v podstate začína od začiatku nového mesiaca, ktorý nasleduje po získaní alebo predaní nehnuteľnosti v dražbe.

Ak má byt či pozemok viac spoluvlastníkov, podávať priznanie a zaplatiť daň by mal každý z nich podľa svojho podielu. Môžu sa však dohodnúť a daňové priznanie podá len jeden z nich. Ak ide o manželov, ktorí majú napríklad svoj dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, daňové priznanie podáva vždy len jeden z nich.


Podáva sa osobne aj elektronicky

Daňové priznanie sa pri získaní alebo zmene nehnuteľnosti podáva len raz, potom už obec či mesto posiela výšku dane každý rok automaticky. Samotná výška sa v daňovom tlačive nepočíta, určí ju až obec v tlačive, ktoré je pre fyzické aj právnické osoby rovnaké.

Každý na ňom však musí zaškrtnúť jednu z piatich možností podľa účelu. Tak ako pri klasickom priznávaní príjmu, aj pri nehnuteľnostiach sa dá podať opravné či dodatočné daňové priznanie.

Priznania sa podávajú osobne aj elektronicky.

V prípade, ak sa rozhodnete podávať daňové priznanie elektronicky je potrebné mať na zreteli, že musíte mať elektronický občiansky preukaz s čipom a daná obec musí takúto službu umožňovať. Pre elektronické podanie dávame do pozornosti portál slovensko.sk a špeciálne pre mesto Prešov nájdete elektronické podanie kliknutím na tento link.

Po tom, ako obec vypočíta presnú výšku dane, posiela túto informáciu spolu s podrobnosťami o platbe priamo daňovníkovi. Ak ide o vyššiu sumu, s obecným úradom je možné sa dohodnúť aj na splátkovom kalendári. Daň treba zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Nezodpovedným vlastníkom, ktorí nepodajú daňové priznanie, hrozí pokuta od päť až do 3 000 eur.


Príklad, ako vyplniť daňové priznanie

Osobné údaje a adresa:

Na prvej strane treba najprv zaškrtnúť, o aký druh daňového priznania ide, vyplniť rok, rodné číslo, meno a priezvisko, označiť či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ak ide o firmu, vyplniť aj IČO, právnu formu či obchodné meno.


Prílohy:

Na ďalšej strane sa zapisuje, koľko príloh k jednotlivým oddielom sa bude spolu s priznaním odovzdávať (napríklad stavebné povolenie alebo osvedčenie o dedičstve).
 

Daňové priznanie k bytu:

Ak niekto podáva priznanie napríklad k vlastníctvu bytu, vypĺňa štvrtý oddiel. Kolonky sa vypĺňajú podľa potreby. Určite treba vypísať údaje ako obec, ulicu a číslo domu, súpisné číslo a označenie bytu. Ďalej názov katastrálneho územia či číslo parcely.

Potom daňovník označí, či je vlastník alebo správca a formu vlastníctva. Od toho sa následne odvíja, či je potrebné vyplniť aj počet spoluvlastníkov či rodné číslo manžela alebo manželky.
 


Späť na výpis

zarabajte.png

 

 

predaj.png

 

 

hladame.png

 

 

ocenovanie.png

 

 

aplikacia.png

 

 

kariera.png

Referencie klientov

Monika Z., Jozef Z., Kuková (predaj rodinný dom Kuková, okr. Svidník)

29.02.2024 - Mgr. Radovan Krajňák, RSc.
„Vaše služby boli až nadštandardné, veľká spokojnosť. Ďakujem z celého srdca za výber našej...

Dominik O., Kvačany (kúpa rodinný dom Kuková, okr. Svidník)

29.02.2024 - Mgr. Radovan Krajňák, RSc.
„Super. Spokojní sme.“

Michal F., Prešov (predaj 3-izb. byt Lomnická, Prešov)

16.02.2024 - Mgr. Andrea Straková
„Maximálna spokojnosť vždy pomôže, poradí proste TOP.“

Miroslav V.,... (kúpa 3-izb. byt Lomnická, Prešov)

15.02.2024 - Mgr. Andrea Straková
„Pani Andrea Straková bola od začiatku až do konca našej spolupráce veľmi snaživá a ochotná, takisto...

Klaudia J., ... (prenájom komerčných priestorov Masarykova, Prešov)

13.02.2024 - Ing. Pavol Bartko
„Nebadala som žiadne nedostatky, či podnety na zlepšenie. Pánovi Bartkovi ďakujem za promptný a ochotný...

Všetky referencie