Vyhľadať nehnuteľnosť

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

Všetko o hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých

20.01.2015 Počet zobrazení: 1141


Financovanie bývania: Čo je to štátny príspevok pre mladých, kto môže byť žiadateľom, posudzovanie príjmov, maximálna suma úveru a účel príspevku. Hypotekárny úveru so štátnym príspevkom pre mladých je medzi žiadateľmi veľmi obľúbený a často vyhľadávaný. Prinášame stručný prehľad podmienok pre získanie úveru so  štátnou bonifikáciou. 

 1. Čo to je hypotéka so štátnym príspevkom: Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je štátom dotovaná hypotéka, kde sa klientovi odpočítajú 3 % z úrokovej sadzby, ktorú má určenú v zmluve o svojom hypotekárnom úvere. Tieto 3 % štátneho príspevku sa skladajú z 2 % príspevoku štátu a 1 % sa na dotácii podieľa banka. Štátny príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
 2. Aká môže byť maximálna suma hypotéky so štátnym príspevkom: Štátny príspevok pre mladých poskytnú banky a štát na hypotekárny úver maximálne vo výške 50 000 eur a zároveň najviac do 70% hodnoty nehnuteľnosti, pričom v niektorých bankách to môže byť aj viac ako 70 %. 
  Príklad: Klient môže požiadať aj o úver vo výške 100-tisíc eur s úrokovou sadzbou napr. 3,2%. Avšak štátny príspevok mu bude priznaný len na úver do výšky 50 000 eur s úrokovou sadzbou 0,2 %, pretože z úrokovej sadzby 3,2 % mu bude odrátaný štátny príspevok vo výške 3 % štátny príspevok. Zostávajúca polovica úveru v sume 50 000 eur bude úročená riadnou úrokovou sadzbou 3,2%. 
 3. Na akú dobu sa poskytuje štátny príspevok: Príspevok možno poberať prvých 5 rokov splácania úveru.  

 4. Kedy treba o štátny príspevok požiadať: O štátny príspevok pre mladých treba požiadať pri spisovaní žiadosti o hypotekárny úver.

 5. Kto môže požiadať o štátny príspevok:
  1.Štátny príspevok pre mladých je určený klientom vo veku od 18 do 35 rokov v deň podania žiadosti o hypotéku a zároveň:
  2. Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí byť priemerný hrubý príjem žiadateľa nižší ako je stanovená maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý štvrťrok. Maximálna hranica príjmu predstavuje 1,3-násobok (v prípade manželov alebo partnerov 2,6-násobok, pričom príjmy manželov sa spočítajú) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. 
  Skúsenosti z praxe: Klienti si často myslia, že ak majú v tomto roku vyššie príjmy, že im nevzniká nárok na štátny príspevok pre mladých. To nemusí byť pravda, pretože hoci aj klient dosahuje v tomto roku vyššie príjmy, na posúdenie vzniku nároku na získanie štátneho príspevku sa zohľadňujú príjmy minulého roku. To znamená, že si treba vždy pozrieť priemerný hrubý príjem minulého roku, v príslušnom kalendárnom štvrťroku.          
  3. Klient môže mať čerpať štátny príspevok len na jednu hypotekárnu zmluvu.          
  Skúsenosti z praxe: Klient, ktorému už bol v minulosti poskytnutý úver so štátnym príspevkom pre mladých a tento úver už aj splatil, môže opätovne požiadať o štátny príspevok, ale len v prípade žiadosti o nový hypotekárny úver. Samozrejme, že musí splniť podmienky pre získanie úveru so štátnym príspevkom ako sú vek a hranica hrubého príjmu.  

 6. Príjmová hranica pre získanie úveru so štátnym príspevkom od 1. 1. 2015: Od 1.1.2015 je príjmová hranica žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku 1088,10 eura. V prípade dvoch žiadateľov (manželia alebo partneri) je hranica 2-násobná, t. j. 2176,20 eura. 
  Príklad: Pri dvojici banky počítajú s 2-násobnou hranicou príjmu. To znamená, že ak jeden zo žiadateľov túto hranicu nespĺňa, tak druhý z tejto dvojice môže pomôcť získať štátny príspevok svojim nižším príjmom. 

 7. Účel použitia úveru so štátnym príspevkom pre mladých:
  1. Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie 
  2. Výstavba, dostavba nehnuteľnosti – pozor, nezahŕňa nadobudnutie pozemku!
  3. Rekonštrukcia alebo  prestavba.
  4. Účel úveru musí byť riadne zdokladovaný. 

 8. Kedy môže zaniknúť nárok na štátny príspevok: Nárok na štátny príspevok pre mladých môže zaniknúť:
  1. Ak nedodržíte účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý 
  2. Prevediete záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu, ktorá nespĺňa podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých
  3.  Splatíte hypotekárny úver pred uplynutím minimálnej doby splatnosti úveru, ktorá je 4 roky
  4. Pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere s príspevkom uvediete nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu alebo veku. 
  Zdroj: etrend.sk (20.01.2015)

   


Späť na výpis

zarabajte.png

 

 

predaj.png

 

 

hladame.png

 

 

ocenovanie.png

 

 

aplikacia.png

 

 

kariera.png

Referencie klientov

Ing. Mária Ž., Prešov (predaj 2- izb. bytu Čergovská, Prešov)

25.11.2021 - Daniela Hutňanová
"Som veľmi spokojná s vysokou profesionálnou úrovňou jednania a...

Jana P., ... (prenájom komerčný objekt Storpkov)

09.11.2021 - MVDr. Dagmar Udičová, RSc.
Jana P., ... (prenájom komerčného objektu Storpkov) „Profesionálny a pohotový prístup, vždy...

Marek B., Bystrany (predaj rodinného domu Bystrany, okr. SNV)

04.11.2021 - Mgr. Radovan Krajňák, RSc.
„Som veľmi spokojný so spracovaním ponuky na predaj nehnuteľnosti.“

Eva P., Važec (prenájom 2-izb. byt Karpatská, Prešov

19.10.2021 - MVDr. Dagmar Udičová, RSc.
100 % profesionalita a ľudský prístup. Nemám žiadne lepšie typy, ako sú uplatňované v GR.

Slavomír K., ... (obhliadka rodinného domu Prešov - Šidlovec, Prešov)

05.10.2021 - MVDr. Dagmar Udičová, RSc.
„Bez výhrad.“

Všetky referencie